Wat iedereen intuïtief wel weet, wordt ook bevestigd door het Nationaal Salaris Onderzoek.
Een mbo-er verdient meer dan een laaggeschoolde. Een hbo-er meer dan een mbo-er. En een wo-er meer dan een hbo-er.
Kortom stimuleer jezelf en je kinderen om door te leren. Want scholing loont!